Vår Ære og Vår Avmakt av Gunnar Jerman

Over 50.000 norske sjøfolk var i drift under den fyrste verdskrigen. Ingen av desse bar våpen, dei deltok i krigen ved å frakte gods til forskjellige havner under det nøytrale flagget til Noreg. Desse krigsseilerne satte sitt liv og helse på spel gjennom desse tøffe åra. Dei spelte ein viktig rolle og bidro sterkt til at Noreg kom seg heilskinna gjennom krigen. 

Les videre