Bare Et Barn av Hanne Kristin Rohde

Rohde har med denne boka rettet søkelyset mot asylbarna i Norge. Mange barn kommer gjerne med eldre søsken,og blir etterlatt i asylmottak, før de forsvinner sporløst. Rohde får klart frem med denne boka at de norske myndighetene ikkje gjer nok for å avdekke fakta i desse sakene. Hovedpersonen, Wilma Lind er som forfatter Rohde i sin tid var, leder for Oslo`s seksjon for volds- og seksualforbrytelser. Så her har Rohde god innsikt i kva ho skriv om.

Les videre

Vår Ære og Vår Avmakt av Gunnar Jerman

Over 50.000 norske sjøfolk var i drift under den fyrste verdskrigen. Ingen av desse bar våpen, dei deltok i krigen ved å frakte gods til forskjellige havner under det nøytrale flagget til Noreg. Desse krigsseilerne satte sitt liv og helse på spel gjennom desse tøffe åra. Dei spelte ein viktig rolle og bidro sterkt til at Noreg kom seg heilskinna gjennom krigen. 

Les videre